This Theme Supports a Custom FrontPage

เด็กไทยมักจะมีปัญหาในเรื่องของความสามารถในการเรียนรู้

เด็กไทยมักจะมีปัญหาในเรื่องของความสามารถในการเรียนรู้

แม้ว่าในยุคปัจจุบันจะมีช่องทางในการเรียนรู้มากมายแค่ไหน แต่เด็กไทยหลายๆ คนก็ต้องยอมรับว่ายังคงมีปัญหาในเรื่องความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจัยในด้านต่างๆ นี้มันก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูป ถึงกระนั้นก็ไม่ได้หมายความเด็กไทยทุกคนจะมีปัญหาเรื่องการเรียนรู้ไปเสียหมด เพียงแต่ว่าบางคนที่อาจมีสาเหตุบางประการส่งผลให้การเรียนรู้ของเขามีปัญหาได้ ลองมาดูว่าปัจจัยที่เป็นปัญหาเรื่องของความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กไทยมีอะไรกันบ้าง

  1. ปัญหาจากพ่อแม่ผู้ปกครอง – ต้องยอมรับเลยว่านี่คือสาเหตุอันดับต้นๆ ที่ก่อให้ให้เกิดปัญหาทางด้านความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กไทย แม้บางคนจะบอกว่าพ่อแม่ทุกคนก็อยากให้ลูกได้ดี มีความรู้ มีความศึกษา แต่ปัญหาคือบ่อยครั้งที่พ่อแม่หลายคนขัดขวางการเรียนรู้ของลูกโดยไม่รู้ตัว อาทิ ลูกต้องการเล่นดนตรีแต่พ่อแม่อยากให้เรียนพิเศษเพียงอย่างเดียว เหล่านี้มันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้
  2. ไม่ขวนขวายในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ – ต้องยอมรับว่าเด็กไทยบางคนยังติดกับคำว่าสบายจนเกิดเหตุจนมีความรู้สึกขี้เกียจในการที่จะพยายามเรียนรู้สิ่งต่างๆ เมื่อสิ่งนี้ถูกครอบงำมันก็ทำให้เด็กๆ ทุกคนไม่ต้องการที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่น่าสนใจจนกลายเป็นปัญหาที่เด็กไทยมีความรู้ไม่ทัดเทียมกับเด็กต่างชาติ
  3. สื่อมีอิทธิพลมากเกินไป – ต้องยอมรับว่าสื่ออินเตอร์เน็ตในยุคนี้ค่อนข้างเข้าถึงตัวของเด็กไทยได้ค่อนข้างง่าย นั่นจึงทำให้เด็กๆ เหล่านี้มีความคิด ความอ่านที่แตกต่างออกไปจากเด็กในยุคอดีต อาทิ เรียนรู้เรื่องความรักก่อนวัยอันควร หรือเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีได้ง่าย มันเลยทำให้พวกเขารู้สึกว่าการเรียนรู้ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเขามากนัก เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้กลายเป็นปัญหาในการเรียนรู้ของเด็กไทย Read more about เด็กไทยมักจะมีปัญหาในเรื่องของความสามารถในการเรียนรู้