This Theme Supports a Custom FrontPage

ทำความเข้าใจกับการเรียนรู้ของมนุษย์

ทำความเข้าใจกับการเรียนรู้ของมนุษย์

ธรรมชาติในการเรียนรู้ของมนุษย์ ถือกำเนิดมาจากการรับรู้ ซึ่งมีการตีความมาจากความรู้สึก ซึ่งได้จากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว จากอวัยวะรับการสัมผัส หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘เครื่องรับ’ ได้แก่… อวัยวะรับสัมผัสภายนอกของมนุษย์ ประกอบด้วย… ตา – มองเห็น หู – ได้ยิน จมูก – ดมกลิ่น ลิ้น – ชิมรส กาย – สัมผัสทางกาย อวัยวะรับสัมผัสภายนอกของมนุษย์ ประกอบด้วย… สัมผัส อันมีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว ทำให้มนุษย์ทราบการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆ ที่อยู่ภายในร่างกาย โดยมนุษย์สามารถรับรู้ได้ จากการอาศัยประสาทสัมผัสภายในกล้ามเนื้อ , เอ็นข้อต่อ รวมทั้งกระดูก สัมผัสการทรงตัว ทำให้มนุษย์สามารถรับรู้เกี่ยวกับการทรงตัวได้อย่างเฉียบคม ซึ่งมนุษย์สามารถรับรู้ได้จากการสัมผัสนี้ ด้วยอวัยวะสัมผัสซึ่งอยู่ภายในช่องหูด้านใน เมื่ออวัยวะทั้งหมดเหล่านี้ ได้สัมผัสกระทบกับสิ่งเร้า ซึ่งมาจากสิ่งแวดล้อมจากภายนอก ก็จะส่งความรู้สึกไปยังสมอง และสมองจะทำหน้าที่แปลสัมผัส หลังจากนั้นก็จะส่งต่อไปยังระบบประสาท ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางด้านกระบวนการไฟฟ้าและเคมี เพื่อให้สมองรับสามารถรับรู้ถึงพฤติกรรมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเด็กที่ยังไม่ประสีประสา มองเห็นเปลวเทียนมีแสงสว่างไสว โชกช่วงRead more about ทำความเข้าใจกับการเรียนรู้ของมนุษย์[…]