This Theme Supports a Custom FrontPage

ควรทำอย่างไรให้เทคนิคในการทำงานของเราดีขึ้น

ควรทำอย่างไรให้เทคนิคในการทำงานของเราดีขึ้น

การทำงานคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องพบเจอในโลกแห่งความเป็นจริงอยู่แล้ว คนทุกคนเมื่อถึงวัยหนึ่งของชีวิตก็จำเป็นที่จะต้องทำงานเพื่อแลกมาซึ่งรายได้ เงินทอง ที่จะเอาไว้ใช้ในการสร้างความสุขให้กับชีวิต คนเราเมื่อก้าวเข้ามาสู่โลกแห่งการทำงานมันก็จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ไม่อย่างนั้นมันก็จะได้แค่ย่ำอยู่กับที่ไม่ไปไหนจนในท้ายที่สุดมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ขึ้นกับตัวเอง ด้วยเหตุนี้จึงต้องรู้จักที่จะเรียนรู้การพัฒนาทักษะความสามารถในการทำงานโดยมีด้านต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

  1. รู้จักจุดด้อยของตัวเอง – ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างมากที่เทคนิคแรกในการที่เราจะประสบความสำเร็จในการทำงานก็คือต้องรู้จักจุดด้อยของตัวเองว่าตัวเองมีตรงไหน เหตุผลก็เพื่อที่จะได้ฝึกฝน ศึกษาหาความรู้ ในการแก้ไขปัญหาจุดด้อยตรงนั้นให้ดีที่สุด อาทิ ไม่เก่งเรื่องภาษาอังกฤษ ก็ต้องเรียนรู้ศึกษาเยอะๆ จะได้ลบจุดด้อยตรงที่ว่าทิ้งไป
  2. ตั้งเป้าหมายในการทำงานให้กับชีวิต – มันก็คล้ายกับการตั้งธงในชีวิตว่าเรามีจุดมุ่งหมายที่สูงสุดกับเรื่องนี้ที่จุดไหน บางครั้งมันก็ยังไม่จำเป็นต้องไปนั่งคิดว่าเราจะทำได้หรือไม่ แค่เราลองตั้งเป้าหมายที่ว่าเอาไว้ก่อนจากนั้นก็พยายามอย่างถึงที่สุดว่าเราจะทำได้หรือไม่ โดยเป้าหมายที่ว่านี้ควรมีเรื่องของระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีในการที่จะทำให้สำเร็จ Read more about ควรทำอย่างไรให้เทคนิคในการทำงานของเราดีขึ้น
เราพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตเพื่ออะไร

เราพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตเพื่ออะไร

หากพูดถึงแค่คำว่า ทักษะชีวิต ก็น่าจะพอเข้าใจความหมายได้ว่า มันเป็นความสามารถพื้นฐานชนิดหนึ่งของชีวิตที่จะใช้ในการเรียนรู้ ปรับตัว พร้อมทั้งเลือกเส้นทางของชีวิตที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง คนเราต้องใช้ทักษะชีวิตในการที่จะต้องพบเจอกับสิ่งต่างๆ ในสังคม เอาไว้ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่การพัฒนาทักษะชีวิตที่มีความสำคัญมากกว่าการมีทักษะในชีวิตเสียอีก

แม้ว่าเรื่องของทักษะชีวิตจะเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต่างก็มีไม่เหมือนกัน แต่ในเรื่องของการพัฒนาทักษะชีวิตทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันได้ การพัฒนาทักษะชีวิต ก็คือ การพัฒนาในด้านต่างๆ ของการใช้ชีวิต เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้สั่งสมหรือได้พบเจอมาในชีวิตเอามาเป็นแนวทางในการที่จะทำให้ชีวิตของเราก้าวเดินต่อไปข้างหน้า ซึ่งแนวทางในการพัฒนาของแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าใครต้องการพัฒนาทักษะชีวิตในด้านไหน แต่ในตอนท้ายที่สุดการพัฒนาทักษะชีวิตที่ดีจะต้องทำให้ชีวิตพบเจอแต่เรื่องดีๆ ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งปกติแล้วทักษะชีวิตที่ควรได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดจะประกอบไปด้วย ทักษะชีวิตในด้านการแก้ไขปัญหา, ด้านความคิดสร้างสรรค์, การสร้างความคิดอย่างมีวิจารณญาณ, การสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ, การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น, การรู้ในตัวเองอยู่เสมอ, การเรียนรู้ทีจะเข้าใจผู้อื่น, การจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง, รวมถึงการที่สามารถจัดการกับความเครียดและความคิดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี Read more about เราพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตเพื่ออะไร