ทักษะของแรงงานไทยในปัจจุบัน

ปัจจุบันตลาดแรงงานของไทย ยังขาดแรงงานอยู่เยอะมาก โดยเฉพาะแรงงานในสายวิชาชีพระดับ ปวช. ปวส. เป็นต้น นอกจากแรงงานไม่เพียงพอแล้ว แรงงานในปัจจุบันส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่มีอายุมาก จึงเป็นที่น่าเป็นห่วงว่าในภายภาคหน้าเมื่อแรงงานที่สูงอายุเริ่มน้อยลง ตลาดแรงงานก็จะยิ่งขาดคนงานมากขึ้น  ซึ่งการแก้ปัญหานี้ของผู้ประกอบการ คือ การใช้แรงงานต่างชาติจำนวนมาก ปัญหาที่ตามมาจากการใช้แรงงานต่างชาติก็คือ แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย ปัญหาค้ามนุษย์ ปัญหาใช้แรงงานเด็ก งานที่ได้มีประสิทธิภาพที่ต่ำ และใช้แรงงานอย่างสิ้นเปลือง

                สำหรับทักษะของแรงงานไทยในปัจจุบัน พบว่ามีปัญหาในหลายๆด้าน ดังนี้

  • ด้านการศึกษา หลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เด็กที่เรียนจบมานั้นไม่มีคุณภาพพอ ที่จะส่งออกสู่ตลาดแรงงานได้ สังเกตได้ง่ายๆ เช่น การเรียนภาษาต่างประเทศ เด็กไทยเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล จนถึงระดับปริญญา แต่เพราะอะไรเด็กส่วนใหญ่จบมากลับไม่สามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ นั่นเป็นเพราะว่าหลักสูตรการศึกษาเน้นไปที่ไวยากรณ์มากเกินไป ทำให้นักเรียนเกิดความกลัวที่จะพูด เพราะกลัวผิด เอาเวลาส่วนใหญ่ไปเน้นที่ไวยากรณ์ แต่ไม่ใช่คำนึงเลยว่า ศัพท์ก็มีความสำคัญมากๆ เช่นกัน
  • ค่านิยม หลายๆ คนมีค่านิยมว่า เรียนจบมาแล้วจะต้องทำงานสบายๆ ทำงานในห้องแอร์เย็น ทำงานบริษัทใส่ชุดสวยๆ ทำให้ทุกวันนี้มีบัณทิตหลายคนจบปริญญาตรีมา แต่ไม่มีงานทำ เพราะเลือกงาน คิดว่างานไม่เหมาะกับวุฒิที่ตนได้เรียนมา ดังนั้นเด็กนักเรียนที่กำลังเลือกอยู่ว่า ถ้าจบมัธยม หรือจบม.3 จะไปเรียนต่อที่ไหนดี หรือเรียนคณะอะไร สาขาใด เราต้องไม่มีอคติ และตระหนักเสมอว่า เราเรียนก็เพื่อจะทำงาน เราต้องดูด้วยว่าตลาดแรงงานในปัจจุบัน ต้องการแรงงานประเภทใด มีคุณสมบัติอย่างไร อย่ากลัวต่อค่านิยมที่เคยเชื่อผิดๆ ต่อกันมา เราต้องกล้าที่จะคิดแตกต่าง เพื่อที่ว่าเรียนจบมาแล้ว เราจะไม่ต้องนอนเตะฝุ่นอยู่บ้านลอยไปลอยมา

ดังที่กล่าวมาคือ การขาดความและการมีค่านิยมที่ผิดๆ เป็นปัจจัยหลักในการก่อให้เกิดปัญหาขาดแรงงานของไทย คนส่วนใหญ่ที่จบมาไม่มีทักษะ และประสบการณ์มากพอ เพราะมีความหยิ่งยโส ในการเลือกงาน  ผลที่ตามมาจากการขาดแรงานคือ รัฐบาลพยายามที่จะกระตุ้นให้คนหันมาสนใจในตลาดแรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น ด้วยการขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำให้อยู่ที่วันละ 300 ซึ่งการแก้ปัญหานี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ให้ขึ้นค่าแรงสูงมากแค่ไหน  แต่ถ้าคนที่เรียนจบมาไม่มีความรู้มากพอ ก็คงไม่มีบริษัทไหนอยากจะรับคนที่ไม่มีคุณภาพเข้าทำงาน เพราะอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาทีหลังได้ ดังนั้นการแก้ปัญหาที่ดี ควรแก้ปัญหาที่คุณภาพของหลักสูตรการศึกษา และปลูกค่าฝังน่านิยมที่ถูกต้องให้เด็กๆ ได้เลือกเส้นทางอาชีพให้ถูกต้อง