ทักษะสำหรับเด็กรุ่นใหม่ในการเอาตัวรอดในสังคม

ด้วยความที่โลกของเรา มีการพัฒนาขึ้นในทุกวันๆ แน่นอนว่าในเรื่องของการเรียนการสอน เด็กๆ ก็จะต้องมีการประยุกต์ตาม เพราะว่าเด็กในสมัยนี้เติบโตมาก็ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายแล้ว เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนแบบเก่า ก็อาจจะไม่เหมาะสมอีกต่อไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะนำมาแนะนำให้คุณผู้อ่านได้รับทราบกันในวันนี้ ก็คือ ทักษะที่เด็กรุ่นใหม่จะต้องมี เพื่อนำไปใช้ในการเอาตัวรอดในสังคม ให้อยู่รอดปลอดภัยอยู่อย่างเข้าใจและมีความสุข

ทักษะสำหรับเด็กรุ่นใหม่

ทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์และมองเห็นปัญหา

ปัจจุบันนี้ มีบริษัทหลากหลายประเภทจำนวนมาก ที่ต้องการพัฒนาสินค้า พัฒนากระบวนการทำงาน รวมถึงพัฒนาการบริการข้อมูล ในการแข่งขันระดับคุณภาพสูงสุด หากแต่การที่จะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้ก็ จำเป็นที่จะต้องมีพนักงานที่มีทัศนคติกว้างไกล มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถตั้งคำถามได้อย่างถูกจุดและเมื่อตั้งคำถามได้อย่างถูกจุดแล้วการแก้ปัญหาก็จะมีคุณภาพไปด้วย เมื่อสามารถแก้ปัญหาได้แล้ว คุณภาพของสินค้าหรือคุณภาพของบริษัท ก็จะดีขึ้นทำให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไปได้

ทีมเวิร์ค

บางครั้งในการทำงาน ก็ต้องทำงานเป็นทีมเพราะว่าไม่อาจทำงานเพียงแต่ผู้เดียวได้ เพราะฉะนั้นทักษะในการเป็นผู้นำและผู้ตามนั้น ก็จะต้องมีในเด็ก และต้องมีความเข้าใจว่า ในแต่ละคนนั้นก็มีทักษะพิเศษที่แตกต่างกัน ทำให้ไม่ยึดถือในเรื่องของ Ego หรืออัตตาที่ว่าฉันจะทำงานคนเดียว ฉันจะไม่ตามใคร ฉันเก่งที่สุดฉันจะไม่รับฟังความเห็นของใคร ถ้าแบบนั้นงาน ก็อาจจะดำเนินไปได้อย่างไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นองค์ประกอบในข้อนี้ จำเป็นที่จะต้องสอนให้เด็กเข้าใจ ในเรื่องของความสำคัญของผู้นำว่าเป็นอย่างไร ความสำคัญของผู้ตามเป็นอย่างไร และทั้ง 2 องค์ประกอบนี้มีความสำคัญอย่างไรและสอนให้เขารู้จักในเรื่องของจริยธรรมด้วย

พูดได้เขียนได้และสื่อสารเป็น

การสื่อสาร เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าสิ่งที่สิ่งหนึ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ก็คือ ในเรื่องของการสื่อสารด้วยภาษาทางคำพูดต่างๆ ซึ่งจะทำให้มนุษย์มีความเข้าใจกันและกันอย่างลึกซึ้ง แต่เด็กรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งมีปัญหาอ่านสะกดคำได้อย่างไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้น การสื่อสารที่มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการพูดเขียนนั้น ก็จะต้องเป็นทักษะที่เด็กจะต้องมีติดตัวเสมอ คุณลองคิดดูสิว่าถ้าคุณมีไอเดียที่ดีที่สุด และไอเดียนี้สามารถต่อยอดสร้างกำไรได้มากมาย หรือช่วยเหลือผู้คนมากมาย แต่คุณกลับสื่อสารไม่เป็น ทำให้คนอื่นเข้าใจไม่ได้ ทำให้คนอื่นไม่อินเหมือนสิ่งที่คุณอินก็จะไม่ทำให้เกิดผลอันดีใดขึ้นมาเลย

เต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการและสร้างสรรค์

อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ทั่วไป และเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคนในชาติ ได้รับการพัฒนาอย่างกว้างไกลจนถึงปัจจุบันนี้ ก็คือ ความคิดสร้างสรรค์ เพราะความสร้างสรรค์นั้น เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดการพัฒนา ซึ่งจะต้องเป็นไปในทางบวกทางที่ถูกที่ควร เพราะฉะนั้นระบบการศึกษา ที่จำกัดความคิดการสร้างสรรค์ของเด็ก คือ ต้องเลี้ยงเด็กทุกคนให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเท่ากันหมด ไม่ยอมรับความแตกต่าง ในเรื่องของอัตลักษณ์บุคคล ไม่ยอมรับความแตกต่างในเรื่องของปัจเจกบุคคล ก็ไม่ต่างอะไรกับการผลิตหุ่นยนต์ออกมา เพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่เราต้องการในปัจจุบันนี้เราไม่ต้องการเพียงหุ่นยนต์ที่ทำตามคำสั่งไปวันๆ เท่านั้น แต่ต้องการบุคคลที่มีศักยภาพทางด้านความคิด มีทัศนคติที่พร้อม

การจะสร้างคนขึ้นมาให้เป็นคนได้นั้น เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย เพราะว่านอกเหนือจากวิชาความรู้ทางด้านวิชาการต่างๆ แล้วก็จะต้องมีการสะสมในเรื่องทักษะต่างๆ การสร้างเสริมประสบการณ์ความรู้ ที่ได้มาจากชีวิตจริงบ้าง จากในตำราบ้างผสมผสานกันไป เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการทำให้ลูกของคุณโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคม และเอาตัวรอดได้ปลอดภัย เราก็อยากจะให้คุณผู้อ่านได้ลองนำไปปรับใช้กันดูค่ะ