เราพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตเพื่ออะไร

หากพูดถึงแค่คำว่า ทักษะชีวิต ก็น่าจะพอเข้าใจความหมายได้ว่า มันเป็นความสามารถพื้นฐานชนิดหนึ่งของชีวิตที่จะใช้ในการเรียนรู้ ปรับตัว พร้อมทั้งเลือกเส้นทางของชีวิตที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง คนเราต้องใช้ทักษะชีวิตในการที่จะต้องพบเจอกับสิ่งต่างๆ ในสังคม เอาไว้ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่การพัฒนาทักษะชีวิตที่มีความสำคัญมากกว่าการมีทักษะในชีวิตเสียอีก

แม้ว่าเรื่องของทักษะชีวิตจะเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต่างก็มีไม่เหมือนกัน แต่ในเรื่องของการพัฒนาทักษะชีวิตทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันได้ การพัฒนาทักษะชีวิต ก็คือ การพัฒนาในด้านต่างๆ ของการใช้ชีวิต เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้สั่งสมหรือได้พบเจอมาในชีวิตเอามาเป็นแนวทางในการที่จะทำให้ชีวิตของเราก้าวเดินต่อไปข้างหน้า ซึ่งแนวทางในการพัฒนาของแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าใครต้องการพัฒนาทักษะชีวิตในด้านไหน แต่ในตอนท้ายที่สุดการพัฒนาทักษะชีวิตที่ดีจะต้องทำให้ชีวิตพบเจอแต่เรื่องดีๆ ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งปกติแล้วทักษะชีวิตที่ควรได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดจะประกอบไปด้วย ทักษะชีวิตในด้านการแก้ไขปัญหา, ด้านความคิดสร้างสรรค์, การสร้างความคิดอย่างมีวิจารณญาณ, การสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ, การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น, การรู้ในตัวเองอยู่เสมอ, การเรียนรู้ทีจะเข้าใจผู้อื่น, การจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง, รวมถึงการที่สามารถจัดการกับความเครียดและความคิดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

การพัฒนาทักษะชีวิตมีข้อดีอย่างไรบ้าง

  1. สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้เป็นอย่างดี – การที่เราพัฒนะทักษะชีวิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลาจะช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาในสิ่งต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม เพราะทุกปัญหามันเหมือนเป็นบททดสอบชีวิตให้เราก้าวต่อไปให้ได้ การที่เราพัฒนาในเรื่องทักษะของตัวเองอยู่ตลอดก็จะทำให้เรารู้จักการแก้ปัญหาและหาทางออกที่ดีได้
  2. อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข – ความสุขเป็นสิ่งพื้นฐานที่ทุกคนต้องการ การที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขจึงต้องรู้จักการพัฒนาทักษะชีวิตของตัวเองเพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้โดยไม่เกิดปัญหา
  3. มองสิ่งต่างๆ คือด้านบวก – การมองสิ่งต่างๆ เป็นเรื่องบวก เป็นการเรียนรู้ที่ดีมันก็เกิดจากการที่เราพัฒนาทักษะชีวิตของตัวเองอยู่บ่อยๆ มันจะทำให้เรารู้สึกว่าบนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าชีวิตของเราเอง