เรามาทำความรู้จักโรเบิร์ต กาเย่ และแนวความคิดของเค้ากัน

จริงๆ แล้วเรื่องของหลักการเรียนรู้ในด้านต่างๆ คนดังระดับโลกได้เคยมีทฤษฎีที่น่าสนใจเอาไว้มากมายเพื่อเป็นแนวทางให้กับคนทั่วไปได้เลือกเอาไปปรับใช้กับการเรียนรู้ในชีวิตของตัวเอง เช่นเดียวกับ โรเบิร์ต กาเย่ ที่เขาคือนักปรัชญา รวมถึงเป็นนักจิตวิทยาชาวสหรัฐฯ ก็เป็นบุคคลหนึ่งบนโลกที่ได้มีการนำเสนอหลักการเรียนรู้ในชื่อว่า ทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู้ หรือที่คนทั่วไปมักจะเรียกใช้กันในภายหลังว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ โดยยอดนักทฤษฎีชาวสหรัฐฯ คนนี้ได้มอบ 8 ขั้นตอนการเรียนรู้เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้นำเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตของตัวเอง โดย 8 ขั้นตอนการเรียนรู้ที่ว่าประกอบไปด้วย

  1. การจูงใจ (Motivation Phase) – จุดเริ่มต้นของการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ก็จำเป็นที่จะต้องมีแรงจูงใจที่ดีที่อยากจะเรียนรู้ในสิ่งนั้นๆ ก่อน โดยอาจะเกิดขึ้นจากความคาดหวังของคนเรียน อาทิ หวังว่าต้องขับรถยนต์ให้ได้ก็จะเกิดการเรียนรู้ในการขับ เป็นต้น
  2. การได้รับรู้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ (Apprehending Phase) – คนที่ตั้งใจจะศึกษาเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ จะต้องมีการรับรู้ในเรื่องต่างๆ ที่สอดคล้องไปในทางเดียวกับเรื่องที่ตัวเองเรียนรู้ด้วย
  3. การปรับปรุงสิ่งที่ได้รับรู้เอาไว้ให้กลายเป็นความจำ (Acquisition Phase) – เป็นการสร้างความจำจากสิ่งที่ได้รู้ให้กับตัวเองทั้งในระยะสั้นและยาว
  4. ความสามารถในการจดจำ (Retention Phase) – อันนี้เป็นความสามารถส่วนบุคคลที่แต่ละคนต้องเลือกเอาออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ตัวเองเกิดการจดจำให้ได้เยอะที่สุดเช่นกัน
  5. ความสามารถในการนึกถึงสิ่งที่เคยได้เรียนรู้ไปก่อนแล้ว (Recall Phase) – เข้าใจง่ายๆ คือ การเรียบเรียงสิ่งที่ได้เคยเรียนรู้เอาไว้ให้อยู่ในสมองตัวเองมากที่สุด เป็นการทบทวนความจำไปในตัวของผู้เรียนเอง
  6. การนำไปทำการประยุกต์ใช้กับสิ่งที่ได้เคยเรียนไปแล้ว (Generalization Phase) – เมื่อคนเราได้มีการเรียนรู้ที่ถูกต้องแล้วก็ต้องรู้จักนำสิ่งต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้เข้ากับชีวิตของตัวเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มา
  7. การแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ได้เรียนรู้มา (Performance Phase) – จะคล้ายๆ กับทฤษฎีก่อนหน้านี้แต่การแสดงออกของพฤติกรรมก็เป็นตัวบ่งบอกได้ถึงการเรียนรู้ที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน โดยมันสามารถแสดงออกได้จากการกระทำ
  8. การแสดงผลการเรียนรู้กลับไปสู่ตัวผู้เรียนเอง (Feedback Phase) – เมื่อผู้ที่ได้เรียนรู้สามารถรับรู้ถึงผลการเรียนรู้ของตัวเองจะทำให้รู้จักแก้ไขข้อผิดพลาดและกลายเป็นผลดีกับตัวของเขาเองในท้ายที่สุด

8 ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่นี้ทุกคนสามารถเลือกนำไปเป็นแนวทางในการสร้างการเรียนรู้ของตัวเองได้ เพราะการเรียนรู้บนโลกใบนี้ยังไงก็ไม่มีวันสิ้นสุดอย่างแน่นอน