This Theme Supports a Custom FrontPage

เทคนิคการจำที่สามารถเอาไปใช้ได้จริง

เทคนิคการจำที่สามารถเอาไปใช้ได้จริง

สำหรับนักเรียน – นักศึกษาหลายต่อหลายคน อาจมองว่าการเรียนเป็นเรื่องยาก อันเนื่องมากจากส่วนหนึ่งเพราะจำเนื้อหาต่างๆไม่ค่อยได้ จำช้า หรือจำไม่ได้เลยนั่นเอง สำหรับวันนี้เราก็ได้นำข้อมูลดีๆมาฝากกันแล้ว ซึ่งถ้าอ่านแล้วนำไปปฎิบัติก็จะสามารถทำได้อย่างง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน หาสถานการณ์ช่วยสร้างสมาธิ สมาธิเป็นสิ่งสำคัญซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการจดจำ เพราะฉะนั้นสถานที่ รวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ จึงมีความสำคัญมากต่อการอ่าน เราขอแนะนำให้คุณพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่อันเงียบสงบ ซึ่งจะชักนำสมาธิของคุณให้หันเหไปเรื่องอื่นๆ เมื่อเขียนให้ออกเสียงไปด้วย การจดจำไม่จำเป็นต้องใช้การอ่านเพียงอย่างเดียว ถ้าคุณเป็นคนจำยาก เราขอแนะนำให้คุณลองมาเปลี่ยนเป็นการเขียนด้วยมือ พร้อมอ่านออกเสียงไปด้วย ก็จะช่วยให้จำได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังเป็นการทบทวนเนื้อหาอันมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง และบางวิชาก็จำเป็นต้องใช้การฝึกฝนซ้ำไปซ้ำมา อย่างเช่นวิชา คณิตศาสตร์ , ฟิสิกส์ , ภาษาอังกฤษฝึกแต่งเรียงความ เป็นต้น ถ้าคุณหมั่นฝึกฝนบ่อยๆ คุณก็จะจดจำได้เองแบบซึมเข้าไปอย่างช้าๆ และทำให้จำได้แม่น โดยไม่ต้องใช้การอ่านเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ใช้ภาพช่วยจำ การจำด้วยภาพเป็นอีกเทคนิคหนึ่ง ที่มีความพิเศษนอกเหนือไปจากการจำด้วยตัวอักษร โดยเฉพาะวิชาชีววิทยา ที่ต้องจำอวัยวะภายในร่างกาย , วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ต่างๆ เป็นต้น หรือ วิชาประวัติศาสตร์ ในระหว่างที่ครูบรรยายคุณก็สามารถนึกภาพตามไปด้วยก็ได้ จินตนาการในสมองเหมือนตอนกำลังอ่านนิยาย ก็จะทำให้จำได้ง่ายขึ้น เปลี่ยนวิธีอ่าน ถ้าคุณใช้วิธีอ่านแบบอ่านไปเรื่อยๆ ทีละหน้า อาจทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องลองปรับเปลี่ยนดูก็คือRead more about เทคนิคการจำที่สามารถเอาไปใช้ได้จริง[…]