This Theme Supports a Custom FrontPage

แนะนำการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ

แนะนำการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ

เนื้อหาในเชิงวิชาการของวิชาวิทยาศาสตร์ อาจจะไม่ได้จำเป็นสำหรับทุกคน ใครที่เรียนสายศิลป์ก็คงไม่ต้องสนใจ หรือใครไปสายอาชีพก็อาจจะได้สัมผัสแค่ผิวเผินเท่าที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้น แต่ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่ต่างออกไป เราทุกคนสามารถดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ การเรียนรู้เอาไว้จึงไม่ใช่เรื่องเสียเปล่า แต่เป็นการช่วยฝึกฝนให้เรามีความชำนาญในการคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ช่างสังเกตและรู้กระบวนการสำหรับหาข้อมูลในสิ่งที่เราต้องการรู้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำภายในเวลาอันสั้น ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์             กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะสำคัญที่เอาไปต่อยอดได้หลายทาง มันประกอบด้วยทักษะย่อยๆ ทั้งหมด 13 อย่าง แถมยังถูกแบ่งประเภทตามลำดับความเหมาะสมในการเรียนรู้เป็น 2 ประเภทอีก รายละเอียดดังต่อไปนี้ ทักษะขั้นพื้นฐาน นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกฝน เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่เรียนรู้กันได้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆ มีทั้งหมด 8 ทักษะในระดับนี้ สามารถใช้ประโยชน์ในการค้นหาความรู้ทั่วๆ ไปได้ ยิ่งใช้บ่อยเท่าไรก็จะยิ่งชำนาญมากขึ้นโดยอัตโนมัติ ทักษะขั้นพื้นฐานประกอบไปด้วย – ทักษะการสังเกต วิธีการสังเกตให้ได้ประสิทธิผลที่ดีที่สุด ต้องใช้ประสาทสัมผัสครบถ้วน เก็บรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการสังเกตให้ได้ทุกมิติ สามารถบรรยายได้ว่าลักษณะภายนอกและคุณสมบัติภายในเป็นอย่างไร อธิบายในเชิงคุณภาพและปริมาณได้อย่างชัดเจน – ทักษะการวัด เป็นทักษะที่ต้องมีเครื่องมือเข้ามาช่วย ทักษะนี้จะช่วยให้เราเลือกวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมกับการวัดได้ พร้อมกับอ่านค่าแปรความหมายจากการวัดได้อย่างแม่นยำ – ทักษะการคำนวณ พอได้ยินคำว่าคำนวณหลายคนก็เมินหน้าหนี อย่าลืมว่าการคำนวณนั้นก็มีความยากง่ายหลายระดับ ในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราไม่ได้ลงลึกมากเกินความสามารถของเด็กเล็กๆ มันจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะเรียนรู้ เป็นการบวก ลบ คูณ หารทั่วๆ ไป – ทักษะการจำแนกRead more about แนะนำการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ[…]