This Theme Supports a Custom FrontPage

10 ข้อควรระวังในการใช้งาน สื่อ ออนไลน์

10 ข้อควรระวังในการใช้งาน สื่อ ออนไลน์

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการใช้สื่อ ออนไลน์ รวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ ในปัจจุบันนี้ มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของพวกเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงาน หรือ ชีวิตประจำวันในส่วนตัวของเราเอง ไม่ว่าจะเป็นการสั่งสินค้าออนไลน์ที่สะดวกขึ้นมาก หรือการรับรู้ข่าวสารต่างๆ การแสดงออกทางความคิด กิจกรรมต่างๆ ในสมัยนี้นั้นสำหรับสังคมออนไลน์นั้นช่างง่ายและรวดเร็ว แต่ก็เป็นไปได้เช่นกันว่าการที่เราสามารถที่จะรับข้อมูลได้รวดเร็วนั้นข้อมูลนั้นอาจจะไม่ถูกต้องอย่างเช่น การส่งต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางไลน์ ฯลฯ อีกทั้งในการใช้โซเชียลมีเดีย หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ เราอาจจะต้องสูญเสียความเป็นส่วนตัวไปอีกด้วย เป็นการดีที่เราจะทำความรู้จักการป้องกันและระวังปัญหาหรือภัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ไว้ก่อน ดังนี้ 1.คุณควรให้ความระมัดระวังในการเลือกที่จะคลิกลิงค์ต่างๆ ที่อาจเป็นการส่งต่อกันมาหลีกเลี่ยงการคลิกลิงค์แปลกปลอมที่มากับการแชร์หรือข้อความ จากคนที่คุณนั้นไม่รู้จัก หรือแม้กระทั่งเพื่อนของคุณที่ใช้การสื่อสารที่แปลกไปและผิดปกติ เพราะอาจจะเป็นลิงค์ที่นำคุณไปสู่ไวรัสหรือช่องทางการขโมยข้อมูลของเหล่าแฮกเกอร์ 2.คุณควรที่จะเลือกพิมพ์ที่อยู่ URL ของโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นโดยตรง การที่คุณหลีกเลี่ยงการเข้าเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านทางการคลิกลิงค์จากการแสดงผลการค้นหา หรือจากอีเมล เพราะอาจจะที่จะเป็น URL ที่มาจากเว็บไซต์ปลอม เพื่อที่จะหลอกเอาบัญชีผู้ใช้หรือ Password ของคุณได้ เช่น WWW.facebook.com อาจจะมี URL ในการหลอกเป็น WWW.fakebook.com เป็นต้น 3.คิดให้รอบคอบก่อนที่คุณจะทำการโพสต์หรือแชร์ข้อมูลต่างๆ คุณต้องอย่าลืมว่า ข้อมูลต่างๆ ของคุณนั้นที่ได้ทำการเปิดเผยเป็นสาธารณะ ผู้คนสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโพสต์ข้อมูลที่มีความสุ่มเสี่ยงก็อาจที่จะส่งผลร้ายต่อตัวคุณเองได้ ฉะนั้นคุณควรที่จะคิดให้รอบคอบก่อนที่จะทำการโพสต์ทุกครั้ง 4.คัดกรองคนที่มาขอเป็นเพื่อนของคุณทุกครั้งRead more about 10 ข้อควรระวังในการใช้งาน สื่อ ออนไลน์[…]