This Theme Supports a Custom FrontPage

ทักษะของแรงงานไทยในปัจจุบัน

ทักษะของแรงงานไทยในปัจจุบัน

ปัจจุบันตลาดแรงงานของไทย ยังขาดแรงงานอยู่เยอะมาก โดยเฉพาะแรงงานในสายวิชาชีพระดับ ปวช. ปวส. เป็นต้น นอกจากแรงงานไม่เพียงพอแล้ว แรงงานในปัจจุบันส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่มีอายุมาก จึงเป็นที่น่าเป็นห่วงว่าในภายภาคหน้าเมื่อแรงงานที่สูงอายุเริ่มน้อยลง ตลาดแรงงานก็จะยิ่งขาดคนงานมากขึ้น  ซึ่งการแก้ปัญหานี้ของผู้ประกอบการ คือ การใช้แรงงานต่างชาติจำนวนมาก ปัญหาที่ตามมาจากการใช้แรงงานต่างชาติก็คือ แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย ปัญหาค้ามนุษย์ ปัญหาใช้แรงงานเด็ก งานที่ได้มีประสิทธิภาพที่ต่ำ และใช้แรงงานอย่างสิ้นเปลือง                 สำหรับทักษะของแรงงานไทยในปัจจุบัน พบว่ามีปัญหาในหลายๆด้าน ดังนี้ ด้านการศึกษา หลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เด็กที่เรียนจบมานั้นไม่มีคุณภาพพอ ที่จะส่งออกสู่ตลาดแรงงานได้ สังเกตได้ง่ายๆ เช่น การเรียนภาษาต่างประเทศ เด็กไทยเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล จนถึงระดับปริญญา แต่เพราะอะไรเด็กส่วนใหญ่จบมากลับไม่สามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ นั่นเป็นเพราะว่าหลักสูตรการศึกษาเน้นไปที่ไวยากรณ์มากเกินไป ทำให้นักเรียนเกิดความกลัวที่จะพูด เพราะกลัวผิด เอาเวลาส่วนใหญ่ไปเน้นที่ไวยากรณ์ แต่ไม่ใช่คำนึงเลยว่า ศัพท์ก็มีความสำคัญมากๆ เช่นกัน ค่านิยม หลายๆ คนมีค่านิยมว่า เรียนจบมาแล้วจะต้องทำงานสบายๆ ทำงานในห้องแอร์เย็น ทำงานบริษัทใส่ชุดสวยๆ ทำให้ทุกวันนี้มีบัณทิตหลายคนจบปริญญาตรีมา แต่ไม่มีงานทำ เพราะเลือกงาน คิดว่างานไม่เหมาะกับวุฒิที่ตนได้เรียนมา ดังนั้นเด็กนักเรียนที่กำลังเลือกอยู่ว่า ถ้าจบมัธยม หรือจบม.3 จะไปเรียนต่อที่ไหนดีRead more about ทักษะของแรงงานไทยในปัจจุบัน[…]

หลักทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูมเป็นอย่างไรบ้าง

หลักทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูมเป็นอย่างไรบ้าง

ปกติแล้วทฤษฎีการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้มากมายขึ้นอยู่กับว่าใครจะเลือกนำเสนอทฤษฎีไหนแล้วสามารถทำได้จริงหรือไม่ อย่างทฤษฎีการเรียนรู้หนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความสนใจพอสมควรคือทฤษฎีของ เบนจามิน บลูม ซึ่งเขาได้มีการแยกจุดมุ่งหมายแห่งการเรียนรู้ออกไว้เป็น 3 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านพุทธิพิสัย, ด้านทักษะพิสัย และด้านเจตพิสัย ซึ่งแต่ละด้านสามารถแยกย่อยในรายละเอียดได้ดังนี้

 1. ด้านพุทธิพิสัย – เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมอง สติปัญญา การเรียนรู้ ความคิด ความฉลาด การคิดค้นหาในสิ่งต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่งพฤติกรรมเหล่านี้ออกได้เป็น 6 ระดับ
 • การรับรู้การจดจำ – สามารถเก็บรักษาความรู้ต่างๆ เอาไว้และสามารถเอามาใช้งานได้เมื่อเกิดความต้องการ
 • การเข้าใจ – สามารถจับใจความในสิ่งต่างๆ ได้ รวมถึงสามารถแสดงสิ่งนั้นออกมาได้อย่างเข้าใจ
 • การนำสิ่งที่รู้ไปใช้ – สามารถนำเอาความรู้ต่างๆ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
 • การวิเคราะห์ – คิด แยกแยะ เรื่องราวต่างๆ ออกเป็นย่อยๆ ได้ จนสามารถวิเคราะห์ได้อย่างเข้าใจ
 • การสังเคราะห์ – สามารถเอาเรื่องราวมาผสานกันได้อย่างลงตัวเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด
 • การประเมินค่า – สามารถตัดสินใจสรุปในคุณค่าของสิ่งต่างๆ ได้อย่างมีความเหมาะสมด้วยหลักเหตุผล

Read more about หลักทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูมเป็นอย่างไรบ้าง

เรามาทำความรู้จักโรเบิร์ต กาเย่ และแนวความคิดของเค้ากัน

เรามาทำความรู้จักโรเบิร์ต กาเย่ และแนวความคิดของเค้ากัน

จริงๆ แล้วเรื่องของหลักการเรียนรู้ในด้านต่างๆ คนดังระดับโลกได้เคยมีทฤษฎีที่น่าสนใจเอาไว้มากมายเพื่อเป็นแนวทางให้กับคนทั่วไปได้เลือกเอาไปปรับใช้กับการเรียนรู้ในชีวิตของตัวเอง เช่นเดียวกับ โรเบิร์ต กาเย่ ที่เขาคือนักปรัชญา รวมถึงเป็นนักจิตวิทยาชาวสหรัฐฯ ก็เป็นบุคคลหนึ่งบนโลกที่ได้มีการนำเสนอหลักการเรียนรู้ในชื่อว่า ทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู้ หรือที่คนทั่วไปมักจะเรียกใช้กันในภายหลังว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ โดยยอดนักทฤษฎีชาวสหรัฐฯ คนนี้ได้มอบ 8 ขั้นตอนการเรียนรู้เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้นำเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตของตัวเอง โดย 8 ขั้นตอนการเรียนรู้ที่ว่าประกอบไปด้วย

 1. การจูงใจ (Motivation Phase) – จุดเริ่มต้นของการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ก็จำเป็นที่จะต้องมีแรงจูงใจที่ดีที่อยากจะเรียนรู้ในสิ่งนั้นๆ ก่อน โดยอาจะเกิดขึ้นจากความคาดหวังของคนเรียน อาทิ หวังว่าต้องขับรถยนต์ให้ได้ก็จะเกิดการเรียนรู้ในการขับ เป็นต้น
 2. การได้รับรู้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ (Apprehending Phase) – คนที่ตั้งใจจะศึกษาเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ จะต้องมีการรับรู้ในเรื่องต่างๆ ที่สอดคล้องไปในทางเดียวกับเรื่องที่ตัวเองเรียนรู้ด้วย
 3. การปรับปรุงสิ่งที่ได้รับรู้เอาไว้ให้กลายเป็นความจำ (Acquisition Phase) – เป็นการสร้างความจำจากสิ่งที่ได้รู้ให้กับตัวเองทั้งในระยะสั้นและยาว
 4. ความสามารถในการจดจำ (Retention Phase) – อันนี้เป็นความสามารถส่วนบุคคลที่แต่ละคนต้องเลือกเอาออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ตัวเองเกิดการจดจำให้ได้เยอะที่สุดเช่นกัน Read more about เรามาทำความรู้จักโรเบิร์ต กาเย่ และแนวความคิดของเค้ากัน
เด็กไทยมักจะมีปัญหาในเรื่องของความสามารถในการเรียนรู้

เด็กไทยมักจะมีปัญหาในเรื่องของความสามารถในการเรียนรู้

แม้ว่าในยุคปัจจุบันจะมีช่องทางในการเรียนรู้มากมายแค่ไหน แต่เด็กไทยหลายๆ คนก็ต้องยอมรับว่ายังคงมีปัญหาในเรื่องความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจัยในด้านต่างๆ นี้มันก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูป ถึงกระนั้นก็ไม่ได้หมายความเด็กไทยทุกคนจะมีปัญหาเรื่องการเรียนรู้ไปเสียหมด เพียงแต่ว่าบางคนที่อาจมีสาเหตุบางประการส่งผลให้การเรียนรู้ของเขามีปัญหาได้ ลองมาดูว่าปัจจัยที่เป็นปัญหาเรื่องของความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กไทยมีอะไรกันบ้าง

 1. ปัญหาจากพ่อแม่ผู้ปกครอง – ต้องยอมรับเลยว่านี่คือสาเหตุอันดับต้นๆ ที่ก่อให้ให้เกิดปัญหาทางด้านความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กไทย แม้บางคนจะบอกว่าพ่อแม่ทุกคนก็อยากให้ลูกได้ดี มีความรู้ มีความศึกษา แต่ปัญหาคือบ่อยครั้งที่พ่อแม่หลายคนขัดขวางการเรียนรู้ของลูกโดยไม่รู้ตัว อาทิ ลูกต้องการเล่นดนตรีแต่พ่อแม่อยากให้เรียนพิเศษเพียงอย่างเดียว เหล่านี้มันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้
 2. ไม่ขวนขวายในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ – ต้องยอมรับว่าเด็กไทยบางคนยังติดกับคำว่าสบายจนเกิดเหตุจนมีความรู้สึกขี้เกียจในการที่จะพยายามเรียนรู้สิ่งต่างๆ เมื่อสิ่งนี้ถูกครอบงำมันก็ทำให้เด็กๆ ทุกคนไม่ต้องการที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่น่าสนใจจนกลายเป็นปัญหาที่เด็กไทยมีความรู้ไม่ทัดเทียมกับเด็กต่างชาติ
 3. สื่อมีอิทธิพลมากเกินไป – ต้องยอมรับว่าสื่ออินเตอร์เน็ตในยุคนี้ค่อนข้างเข้าถึงตัวของเด็กไทยได้ค่อนข้างง่าย นั่นจึงทำให้เด็กๆ เหล่านี้มีความคิด ความอ่านที่แตกต่างออกไปจากเด็กในยุคอดีต อาทิ เรียนรู้เรื่องความรักก่อนวัยอันควร หรือเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีได้ง่าย มันเลยทำให้พวกเขารู้สึกว่าการเรียนรู้ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเขามากนัก เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้กลายเป็นปัญหาในการเรียนรู้ของเด็กไทย Read more about เด็กไทยมักจะมีปัญหาในเรื่องของความสามารถในการเรียนรู้
ควรทำอย่างไรให้เทคนิคในการทำงานของเราดีขึ้น

ควรทำอย่างไรให้เทคนิคในการทำงานของเราดีขึ้น

การทำงานคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องพบเจอในโลกแห่งความเป็นจริงอยู่แล้ว คนทุกคนเมื่อถึงวัยหนึ่งของชีวิตก็จำเป็นที่จะต้องทำงานเพื่อแลกมาซึ่งรายได้ เงินทอง ที่จะเอาไว้ใช้ในการสร้างความสุขให้กับชีวิต คนเราเมื่อก้าวเข้ามาสู่โลกแห่งการทำงานมันก็จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ไม่อย่างนั้นมันก็จะได้แค่ย่ำอยู่กับที่ไม่ไปไหนจนในท้ายที่สุดมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ขึ้นกับตัวเอง ด้วยเหตุนี้จึงต้องรู้จักที่จะเรียนรู้การพัฒนาทักษะความสามารถในการทำงานโดยมีด้านต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. รู้จักจุดด้อยของตัวเอง – ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างมากที่เทคนิคแรกในการที่เราจะประสบความสำเร็จในการทำงานก็คือต้องรู้จักจุดด้อยของตัวเองว่าตัวเองมีตรงไหน เหตุผลก็เพื่อที่จะได้ฝึกฝน ศึกษาหาความรู้ ในการแก้ไขปัญหาจุดด้อยตรงนั้นให้ดีที่สุด อาทิ ไม่เก่งเรื่องภาษาอังกฤษ ก็ต้องเรียนรู้ศึกษาเยอะๆ จะได้ลบจุดด้อยตรงที่ว่าทิ้งไป
 2. ตั้งเป้าหมายในการทำงานให้กับชีวิต – มันก็คล้ายกับการตั้งธงในชีวิตว่าเรามีจุดมุ่งหมายที่สูงสุดกับเรื่องนี้ที่จุดไหน บางครั้งมันก็ยังไม่จำเป็นต้องไปนั่งคิดว่าเราจะทำได้หรือไม่ แค่เราลองตั้งเป้าหมายที่ว่าเอาไว้ก่อนจากนั้นก็พยายามอย่างถึงที่สุดว่าเราจะทำได้หรือไม่ โดยเป้าหมายที่ว่านี้ควรมีเรื่องของระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีในการที่จะทำให้สำเร็จ Read more about ควรทำอย่างไรให้เทคนิคในการทำงานของเราดีขึ้น
เราพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตเพื่ออะไร

เราพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตเพื่ออะไร

หากพูดถึงแค่คำว่า ทักษะชีวิต ก็น่าจะพอเข้าใจความหมายได้ว่า มันเป็นความสามารถพื้นฐานชนิดหนึ่งของชีวิตที่จะใช้ในการเรียนรู้ ปรับตัว พร้อมทั้งเลือกเส้นทางของชีวิตที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง คนเราต้องใช้ทักษะชีวิตในการที่จะต้องพบเจอกับสิ่งต่างๆ ในสังคม เอาไว้ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่การพัฒนาทักษะชีวิตที่มีความสำคัญมากกว่าการมีทักษะในชีวิตเสียอีก

แม้ว่าเรื่องของทักษะชีวิตจะเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต่างก็มีไม่เหมือนกัน แต่ในเรื่องของการพัฒนาทักษะชีวิตทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันได้ การพัฒนาทักษะชีวิต ก็คือ การพัฒนาในด้านต่างๆ ของการใช้ชีวิต เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้สั่งสมหรือได้พบเจอมาในชีวิตเอามาเป็นแนวทางในการที่จะทำให้ชีวิตของเราก้าวเดินต่อไปข้างหน้า ซึ่งแนวทางในการพัฒนาของแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าใครต้องการพัฒนาทักษะชีวิตในด้านไหน แต่ในตอนท้ายที่สุดการพัฒนาทักษะชีวิตที่ดีจะต้องทำให้ชีวิตพบเจอแต่เรื่องดีๆ ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งปกติแล้วทักษะชีวิตที่ควรได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดจะประกอบไปด้วย ทักษะชีวิตในด้านการแก้ไขปัญหา, ด้านความคิดสร้างสรรค์, การสร้างความคิดอย่างมีวิจารณญาณ, การสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ, การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น, การรู้ในตัวเองอยู่เสมอ, การเรียนรู้ทีจะเข้าใจผู้อื่น, การจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง, รวมถึงการที่สามารถจัดการกับความเครียดและความคิดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี Read more about เราพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตเพื่ออะไร